Ми працюємо: Пн-пт - 9:00 - 19:00 , Сб-нд - вихідний.

Тел: (096)760-32-23

Договір публічної оферти


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір, відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» та інших законодавчих актів України, є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://bestmebel.com.ua/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

1. Визначення термінів 

1.1. Публічна оферта (Оферта): публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга: об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину bestmebel, та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин: сайт Продавця https://bestmebel.com.ua/, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець: дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець: юридична особа або фізична особа-підприємець, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, що реалізує товари та/або послуги через Сайт. Для здійснення продажу товарів Продавець має право залучати третіх осіб на підставі відповідних договорів. Про залучення третьої особи Продавець повідомляє Користувача під час продажу Товару/ надання Послуги.

2. Предмет Договору 

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3. Замовлення Товару 

3.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин. Покупець самостійно обирає Товар, розміщує його в кошику та оформлює замовлення.

3.2. При оформленні замовлення Покупець зобов’язується надати наступну інформацію: - ПІБ (повне ім’я); - адресу доставки; - контактний телефон; - адресу електронної пошти (якщо є).

3.3. Після оформлення замовлення Покупець отримує підтвердження замовлення на електронну пошту або через SMS.

4. Вартість Товару та Спосіб Оплати 

4.1. Вартість Товару визначається відповідно до цін, вказаних на сайті Інтернет-магазину на момент оформлення замовлення.

4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем в готівковій формі або безготівковим переказом на рахунок Продавця.

4.3. Деталі оплати надсилаються Покупцеві на електронну пошту після підтвердження замовлення.

5. Доставка Товару 

5.1. Доставка Товару здійснюється Продавцем або третьою стороною, з якою Продавець має укладений договір.

5.2. Терміни та вартість доставки вказані на сайті Інтернет-магазину.

5.3. Покупець зобов’язується прийняти Товар в момент доставки.

6. Права та Обов’язки Сторін 

6.1. Продавець зобов’язується: - Передати Покупцеві Товар відповідно до умов Договору; - Надати Покупцеві інформацію про Товар та умови його використання; - Забезпечити конфіденційність даних Покупця.

6.2. Покупець зобов’язується: - Оплатити Товар відповідно до умов Договору; - Прийняти Товар в момент доставки; - Не порушувати права інтелектуальної власності Продавця.

7. Відповідальність Сторін 

7.1. Продавець не несе відповідальності за: - Збитки, завдані Покупцю внаслідок неналежного використання Товару; - Збитки, спричинені втратою або пошкодженням Товару після його передачі Покупцю; - Збитки, які виникли внаслідок неправильного вказання Покупцем своїх контактних даних або адреси доставки; - Збитки, спричинені діями третіх осіб, які не мають відношення до Продавця.

7.2. Покупець несе відповідальність за: - Вірність наданої інформації при оформленні замовлення; - Збитки, спричинені неналежним використанням Товару; - Збитки, які виникли внаслідок неправильного вказання своїх контактних даних або адреси доставки; - Збитки, спричинені діями третіх осіб, які не мають відношення до Продавця.

8. Заключні положення 

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття Покупцем умов Оферти та здійсненням замовлення.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними лише за умови письмового погодження Сторін.

8.3. У разі виникнення спорів Сторони будуть намагатися вирішити їх шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

9Порядок повернення товару належної якості 

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин провадиться відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

10. Контактна інформація Продавець: BestmebelE-mail: bestmebel-info@ukr.net, телефон: (096)760-32-23

Цей Договір є публічною офертою та діє без обмеження строку. Приймаючи умови цього Договору, Покупець погоджується з усіма його положеннями та зобов’язується їх виконувати.